Historie

V roce 2000 vzniklo občanské sdružení "Podané ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci". Sdružení založili lidé, kteří se chtěli věnovat zejména canisterapii, což je léčebné působení psů na zdravotní stav člověka. Tuto činnost vykonávají především dobrovolníci. Se psy navštěvují domovy důchodců, ústavy sociální péče, centra pro zdravotně postižené a další zařízení, kde je tato činnost potřebná a užitečná. Postupem času začalo být evidentní, že u dobrovolnictví nemůžou zůstat. Část členů se navíc rozhodla nasměrovat činnost ještě jedním směrem, a to poskytováním služeb osobní asistence. Canisterapie funguje tedy nadále spíše díky dobrovolníkům, osobní asistence se však postupně zprofesionalizovala. 

Jsme průkopníky canisterapeutické pomoci v Moravskoslezském kraji. Na základě letitých praktických zkušeností se nám podařilo ustanovit jistá pravidla uvnitř CT projektu, která zaručují kvalitu naší CT služby. Poskytujeme i poradenské a preventivní činnosti. Jsme oprávněni pořádat Povahové testy CT psa za účelem výběru vhodných psů. Realizujeme odborné semináře z důvodu proškolení nových dobrovolníků. Dílčím projektem je proto každoroční realizace "Povahových testů canisterapeutických psů" (PTCTP), odborných seminářů a přednášek. Organizace dbá na to, aby koordinace poskytované CT služby byla efektivní a profesionální.

CT týmy, které v terénu koordinujeme a vysíláme na základě poptávky za klienty, jsou členy naší organizace. Naši dobrovolníci jsou v CT problematice proškoleni na odborných seminářích, které za tímto účelem každoročně pořádáme. CTT musí úspěšně absolvovat námi realizované "Povahové testy canisterapeutického psa" (PTCTP) a co dva roky přistoupit k přetestování (max. platnost certifikátu je 2 roky).

Má-li proškolený člen naší organizace způsobilého psa v dobré fyzické kondici, bez zjevného onemocnění a s platnou CT certifikací, poskytuje CT službu ve svém volném čase a dle svých možností.

Prioritou námi poskytované canisterapie je, aby běžela v dosavadní kvalitě u stávajících klientů a dařilo se nám pro realizaci projektu získávat cílenou koordinací i v budoucnu nové dobrovolníky. Na základě naší evidence požadavků o CT službu víme, že o zooterapeutickou formu pomoci dětem s handicapem a seniorům je ze strany veřejnosti stále velký zájem.

PF 2012

Jarní přání z roku 2014

Jarní přání 2015

PF 2017

PF 2018