Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si pozvala naše canisterapeutické týmy

16.04.2019

Canisterapeutická přednáška proběhla na Pedagogické fakultě UP
Ústav speciálněpedagogických studií ve Zlíně