Akreditované kurzy


Naše organizace je od roku 2019 pořadatelem dvou akreditovaných kurzů MPSV.

Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i zkušené canisterapeutické dobrovolníky, laickou či odbornou veřejnost, kterou téma zooterapie zajímá (zájemci o povahové testy CT psa, personál zařízení, výcvikáři, studenti atd...).


NÁZVY KURZŮ


 1. "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)"
 2. "Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou"

Přihláška na seminář k vyplnění ručně

Přihláška na seminář k vyplnění v PC

Cena vzdělávacího kurzu:

 • 900,- Kč / osoba
 • 500,- Kč / člen Podaných rukou, z. s.

Číslo účtu: 2701210309/2010

 • Uzávěrka přihlášek / plateb je 7 dní před akcí nebo do naplnění kapacity.
 • U platby uveďte účel platby a jméno (pokud není stejné se jménem přihlášeného).
 • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu koordinátorky canisterapie@podaneruce.eu
 • Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem nebo formou SMS.
 • Přihlášku vyplní každá osoba, která má o účast na akci zájem.
 • Posluchačům bude vydáno osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní platností (za podmínky účasti plných 5:00 hodin). Osvědčení budeme zasílat poštou pouze v případě bude-li kurz on-line !


Povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy

 • Proškolení psovoda na námi pořádaném CT kurzu "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)"
 • Úspěšné absolvování PTCTP u naší organizace.

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se se svým psem hlasí k povahovým testům canisterapeutického psa (PTCTP) u naší organizace poprvé, je povinný výše uvedený vzdělávací kurz č. 1 "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)".

Vzdělávací kurz č.1 a PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (jaro + podzim). V sobotním dni probíhá již od ranních hodin CT vzdělávací kurz. PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotním odpoledni a následně pokračují v neděli, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsledků a předáním zkouškových certifikátů.


Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek