Canisterapeutický seminář

Canisterapeutický (CT) seminář je povinný pro nové zájemce o PTCTP, ale zároveň se na něj mohou hlásit i zkušení CT dobrovolníci nebo široká laická či odborná veřejnost, kterou téma zooterapie zajímá (personál zařízení, studenti ...).

Pro majitele psa - psovoda (potenciálního dobrovolníka), který se k PTCTP u naší organizace hlásí poprvé, je povinný také CT seminář. Proškolení na námi pořádaném CT semináři a úspěšné absolvování PTCTP je u naší organizace povinné vstupní minimum pro všechny budoucí canisterapeutické týmy (tj. proškolený psovod + jeho speciálně otestovaný pes).

CT seminář i PTCTP realizujeme v rámci tzv. Canisterapeutických víkendů, které pořádáme 2x v roce (jaro + podzim). V sobotním dni probíhá již od ranních hodin CT seminář. PTCTP nováčků jsou zahájeny v sobotním odpoledni a následně pokračují v neděli, kdy je v odpoledních hodinách celá víkendová akce zakončena vyhlášením výsledků a předáním zkouškových certifikátů.

Absolventi CT semináře obdrží účastnický list.

  • Cena semináře je 700 Kč / osoba.
  • POZOR! Výhody členství! Od 24. 3. 2018 platí, že jde-li člen na CT seminář v rámci CT víkendu podruhé a více, je platba 500 Kč / osoba.

Číslo účtu organizace u Fio banky, a.s.:   2701210309/2010   (poplatky, čl. platby aj.)

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek

Přihláška na seminář k vyplnění ručně:

Přihláška na seminář k vyplnění v PC: