Předsedkyně

Bc. Helena Fejkusová

předsedkyně, statutární zástupce

Telefon:  777 011 059

helena.fejkusova@podaneruce.eu

Zastupuje společnost navenek. V představenstvu je od roku 2000. Je zakládajícím členem sdružení. Aktivně se věnuje canisterapii, školí nové canisterapeuty, reprezentuje sdružení na akcích a přednáší o canisterapii pro odbornou i laickou veřejnost. Ve svém volném čase "pracuje" v rámci canisterapie jako dobrovolník. Je ředitelkou projektu osobní asistence.