Informace k platbám


Pro identifikaci Vaší platby uveďte do pozn. jméno osoby, za koho je platba provedena a co platíte (seminář, zkoušky, členství aj.).


Číslo účtu u Fio banky:  2701210309 / 2010

(poplatky za CT zkoušky, seminář, čl. platby aj.)


Poštovní adresa - kancelář:

Podané ruce, z. s.

CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811

738 01 Frýdek-Místek

POZOR! Ke všem přihláškám přikládejte kopii Vaší provedené platby.

Za účelem klasické poštovní korespondence využívejte adresu kanceláře.


Ceník s platností od 24. března 2018


Členství

  • členství 300,00 Kč (stávající ČLEN musí uhradit nejpozději do 31. 3. daného roku).

ČLEN = člověk který řádně odevzdá vyplněnou a podepsanou čl. přihlášku a platí řádně každoroční členství v organizaci "Podané ruce, z. s.", řídí se stanovami organizace a dokládá CT výkazy o své aktivní činnosti, přičemž se podílí na celoroční činnosti organizace, její propagaci a prezentaci.


Jednorázové akce

  • 50,00 Kč / osoba (dítě) - POZOR! Navýšení poplatku je schválené valnou hromadou, a to s platností od 1. 9. 2019.


První CT zkoušky = Povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP)

  • PTCTP 500,00 Kč NEČLEN (vztahuje se i pro zkoušeného psa s novým psovodem (a naopak), pro přetestování CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně (v daném roce). POZOR! Nelze uznat zpětné dodání CT výkazů např. za uplynulý rok. Uvedená výše poplatku je rovněž v případě přetestování týmu po vypršení platnosti zk. certifíkátu (tj. tým musí absolvovat obnovovací PTCTP do konce kalendářního roku, ve kterém mu certifikát končí)!
  • PTCTP 400,00 Kč ČLEN (vztahuje se i pro zkušeného psa s novým psovodem (a naopak), pro přetestování členského CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně (v daném roce) POZOR! Nelze uznat zpětné dodání CT výkazů např. za uplynulý rok. Uvedená výše poplatku je rovněž v případě přetestování členského týmu po vypršení platnosti zk. certifíkátu (tj. tým musí absolvovat obnovovací PTCTP do konce kalendářního roku, ve kterém mu certifikát končí)!

Obnovovací CT zkoušky (PTCTP - O)

Výše poplatku za obnovovací zkoušky platí pouze v případě, že tým přistoupí k přetestování ve stejném složení, dodrží termínově platnost zk. certifikátu a dokládal v mezidobí řádně svou CT činnost - CT výkazy.


  • PTCTP-O 300,00 Kč NEČLEN
  • PTCTP-O 200,00 Kč ČLEN

Vzdělávání

  • seminář 700,00 Kč (nečlen, člen - první účast) - odborný seminář CT v rámci CT víkendu (povinný pro nové absolventy PTCTP) určen také široké veřejnosti.
  • seminář 500,00 Kč (ČLEN - každá další účast) - odborný seminář CT v rámci CT víkendu.


VYSVĚTLIVKY:

PTCTP = povahové testy canisterapeutického psa (hovorově se říká ... CT zkoušky)

PTCTP - O = povahové testy canisterapeutického psa - obnovovací (tj. pravidelné přetestování CT týmu co dva roky)

CT = canisterapie (canisterapeutický)

CTT = canisterapeutický tým (tj. proškolený psovod / dobrovolník + otestovaný pes pro canisterapii)

CTP = canisterapeutický pes (pes,který úspěšně absolvoval PTCTP)