Informace k platbám

Fakturační údaje

Název: PODANÉ RUCE, z. s.
Sídlo: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek
Právní forma: zapsaný spolek
IČ: 703 05 731

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
č. účtu: 2701210309 / 2010 (poplatky za CT zkoušky, seminář, čl. platby aj.)

Do poznámky uveďte jméno osoby, za koho je platba provedena a účel platby.

Poštovní adresa - kancelář (za účelem korespondence):

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek


Ceník s platností od 1. 1. 2024

Členství

 • členství 300,00 Kč (stávající ČLEN musí uhradit nejpozději do 31. 3. daného roku).

ČLEN = člověk který řádně odevzdá vyplněnou a podepsanou čl. přihlášku a platí řádně každoroční členství v organizaci "Podané ruce, z. s.", řídí se stanovami organizace a dokládá CT výkazy o své aktivní činnosti, přičemž se podílí na celoroční činnosti organizace, její propagaci a prezentaci.

V případě neuhrazení členského příspěvku, nastává ukončení členství automaticky k 31. 05. příslušného roku.


Jednorázové akce

 • 70,00 Kč / osoba (dítě) - Výše poplatku je schválené valnou hromadou, a to s platností od 1. 9. 2019.


První (PTCTP) i obnovovací (PTCTP - O) - povahové testy canisterapeutického psa

 • PTCTP 900 Kč NEČLEN 
  - vztahuje se i pro zkoušeného psa s novým psovodem a naopak
  - pro přetestování CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně (v daném roce). POZOR! Nelze uznat zpětné dodání CT výkazů např. za uplynulý rok.
  - uvedená výše poplatku je rovněž platná v případě přetestování týmu po vypršení platnosti zk. certifikátu (tj. tým musí absolvovat obnovovací PTCTP do konce kalendářního roku, ve kterém mu certifikát končí)!
 • PTCTP 500 Kč ČLEN 
  - vztahuje se i pro zkoušeného psa s novým psovodem a naopak
  - pro přetestování členského CT týmu po 2 letech ve stejném složení při nesplnění podmínky doložení CT výkazu 2x ročně (v daném roce) POZOR! Nelze uznat zpětné dodání CT výkazů např. za uplynulý rok.
  - uvedená výše poplatku je platná v případě přetestování členského týmu po vypršení platnosti zk. certifikátu (tj. tým musí absolvovat obnovovací PTCTP do konce kalendářního roku, ve kterém mu certifikát končí)

Vzdělávání / NÁZVY VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

 1. "Základy canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)"
 2. "Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou"


Cena vzdělávacího kurzu (s platností od 1. 1. 2024):

 • 800 Kč ČLEN
 • 1 500 Kč NEČLEN
 • Uzávěrka přihlášek / plateb je 7 dní před vzdělávací akcí (přihlášky ke stažení ZDE).
 • U platby uveďte účel platby a jméno (pokud není stejné se jménem přihlášeného).
 • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu koordinátory canisterapie@podaneruce.eu. Přijetí přihlášky bude oznámeno e-mailem.
 • Přihlášku vyplní každá osoba, která má o účast na akci zájem.
 • Posluchačům bude vydáno osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu.

Povinným vstupním minimem pro všechny budoucí canisterapeutické týmy je proškolení psovoda na námi pořádaném CT kurzu "Základy canisterapie v praxi" a úspěšné absolvování PTCTP u naší organizace.


VYSVĚTLIVKY:

PTCTP = povahové testy canisterapeutického psa (hovorově se říká ... CT zkoušky)

PTCTP - O = povahové testy canisterapeutického psa - obnovovací (tj. pravidelné přetestování CT týmu co dva roky)

CT = canisterapie (canisterapeutický)

CTT = canisterapeutický tým (tj. proškolený psovod / dobrovolník + otestovaný pes pro canisterapii)

CTP = canisterapeutický pes (pes,který úspěšně absolvoval PTCTP)