Paní Marta Kubišová

je od roku 2014 čestnou členkou organizace Podané ruce, z. s. a patronkou terénní sociální služby Podané ruce - osobní asistence. Za ty roky spolupráce se aktivně zajímá o dění v organizaci i to, jak náročnou službu, kterou poskytujeme lidem s postižením a seniorům, zvládáme. Velmi si její podpory a zájmu vážíme...

V roce 2017 u příležitosti předání auta pro canisterapii pro nás paní Kubišová natočila poděkování všem, kdo na automobil přispěli. Moc si spolupráce a ochoty paní Marty vážíme a DĚKUJEME: