Akreditovaný kurz canisterapie - ZRUŠENO!

05.05.2023

Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou

Pořadatel a číslo akreditace MPSV: Podané ruce, z. s. ; A2019/0911-PC/PP

Místo a termín konání: Canisterapeutické centrum, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek dne 13.5.2023

Cena vzdělávacího kurzu:

  • 900,- Kč / osoba
  • 500,- Kč / člen Podaných rukou, z. s.

Číslo účtu: 2701210309/2010

  • Uzávěrka přihlášek / plateb je 7 dní před akcí nebo do naplnění kapacity.
  • U platby uveďte účel platby a jméno (pokud není stejné se jménem přihlášeného).
  • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu koordinátora canisterapie@podaneruce.eu
  • Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem nebo formou SMS.
  • Přihlášku vyplní každá osoba, která má o účast na akci zájem.
  • Posluchačům bude vydáno osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní platností (za podmínky účasti plných 5:00 hodin). Osvědčení budeme zasílat poštou pouze v případě bude-li kurz on-line !

Přihlášku na kurz si můžete stáhnout zde:

Poštovní adresa organizace - kancelář:

Podané ruce, z. s.
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek