NATO Charitativní Bazar 2022

01.01.2023

MÁME OBROVSKOU RADOST!!!

Náš canisterapeutický projekt byl úspěšný a získal podporu NATO Charitativního bazaru (viz pozdrav níže).

Vážení,

rádi bychom vás informovali, že NATO Charitativní Bazar 2022 byl obrovským úspěchem. Objevilo se několik nových iniciativ, které účastníkům umožnily získat finanční prostředky, jako je Online katalog NCB. Všechny naše členské státy vynaložily obrovské úsilí, aby získali podporu pro charitativní organizace. S radostí oznamujeme, že jsme schopni financovat váš projekt částkou 8 000 EUR

Ceremoniál NATO Charitativního Bazaru 2022 se bude konat v úterý 24. ledna 2023, a to jako hybridní setkání, osobně a přes Zoom.

Těší nás, že můžeme v tento zvláštní den obdarovat vaše charitativní organizace a projekty.

S pozdravem,

Monice Fornariová
NATO Charitativní Bazar 2022 Koordinátor a mezinárodní charitativní tým NCB

webové stránky https://www.natocharitybazaar.org