Nová pravidla pro platby 

15.05.2020

Vážení, s platností od 1. května 2020, musí proběhnout všechny platby (členství, PTCTP, seminář, dar aj.) na účet Podaných rukou, z. s. pouze převodem.

Pořadatel / zájemce o jednorázovou CT akci (např. v MŠ, ZŠ...) bude platbu provádět na základě vystavené faktury.  Spolupráce proběhne pouze na základě písemné objednávky, Faktura bude vystavena po akci, dle skutečného počtu zúčastněných.

Děkujeme za pochopení :-)