Náhradní termín Národní výstavy psů Ostrava 12. - 13. září 2020

24.03.2020

Milí dobrovolníci canisterapie a majitele výstavních jedinců, pokud jste se těšili na předvedení Vašeho psa na dubnové NVP v Ostravě, rádi bychom Vás i my informovali, že výstava se bude konat v náhradním termínu 12. - 13. 9. 2020.

  • Dojde-li kpřesunu výstavy, budou psi vystavováni nikoliv ve třídě, do které se původně hlásili, ale ve třídě, které odpovídá jejich věku ke dni, vkterém se výstava uskuteční.
  • Náhradu již uhrazených výstavních poplatků za zrušenou výstavu stanovuje organizátor příslušné akce (např. převod na nový termín). Výstavní řád ale říká že:"V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy".

Více ZDE.