Odborný seminář canisterapie se konal v sobotu 5. 10.

05.10.2019