PODPORUJÍ NÁS:

Moc děkujeme všem donátorům, dárcům a sponzorům, kteří poskytují finanční a věcné dary
za účelem zajištění projektu canisterapie.